Hotararea nr 14 din 24.05.2024 BECC 29 – solutionarea contestatiei formulata de Filiala Judeteana PMP Vaslui

Președinți și locțiitori secții votare

ANUNȚ – sedinta BECC 29 Dimitrie Cantemir privind desemnare membru birouri electorale ale sectiilor de votare