Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative