Declaratie – inscrierea in registrul agricol

DOCUMENTE NECESARE PRIVIND INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL

 

ACTE DE IDENTITATE PROPRIETAR ȘI MEMBRII FAMILIEI;

ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI DEȚINUT:

  • TITLU DE PROPRIETATE;
  • CERTIFICAT DE MOȘTENITOR;
  • CONTRACT DE VÂNZARE-CUMĂRARE;
  • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ;
  • CONTRACT  DE COMODAT;
  • CONTRACT DE ARENDĂ;
  • CONTRACT DE CONCESIUNE;

ADEVERINȚA DE LA MEDICUL VETERINAR PENTRU ANIMALELE DEȚINUTE IN GOSPODĂRIE;

ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR:

  • CERTIFICAT DE URBANISM;
  • AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE.