2023

Nr. Data Continut Caracter Vezi fisierul
49 30.06.2023 Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2023 INDIVIDUAL Proiect nr.49
48 30.06.2023 Aprobarea Statutului comunei Dimitrie Cantemir, județul Vaslui NORMATIV Proiect nr.48
47 30.06.2023 Aprobarea studiului de fazabilitate, a indicatorilor  tehnico-economici atualizați   și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții:“REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI ”, aprobat pentru finanțare prin  Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului NORMATIV Proiect nr.47
46 30.06.2023 Rectificarea bugetului  de venituri și cheltuieli,  etapa  I – 30 iunie 2023 NORMATIV Proiect nr. 46
45 30.06.2023 Aprobarea contului de execuție a bugetului  de venituri și cheltuieli al comunei Dimitrie Cantemir, județul Vaslui la data de 31.03.2023 NORMATIV Proiect nr.45
44 30.06.2023 Aprobarea  scăderii din evidențele fiscale a debitelor provenite din amenzi , care au fost inlocuite cu muncă in folosul comunității, la comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui NORMATIV Proiect nr.44
43 30.06.2023 Aprobarea numărului şi cuantumului burselor școlare  acordate pentru elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Hurdugi , pentru luna mai anul şcolar 2022 – 2023 NORMATIV Proiect nr. 43
42 30.06.2023 Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie ziua 30 INDIVIDUAL Proiect nr.42
41 06.06.2023 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTULUL CREEAREA UNUI CENTRU DE ZI  PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI. NORMATIV
40 06.06.2023 APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REABILITAREA PROIECTULUI  DOTAREA CU MICROBUZE ELECTRICE A UNITĂȚILOR ȘCOLARE DIN MEDIUL RURAL, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
39 22.05.2023 PARTICIPARE UAT DIMITRIE CANTEMIR LA CONSTITUIREA TERITORIULUI ELIGIBIL LEADER 2023-2027 ÎN VEDEREA PREGĂTIRII DEPUNERII ȘI IMPLEMENTĂRII SDL 2025-2027 NORMATIV
38 22.05.2023 APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘCOLARE ȘI A CUANTUMULUI ACESTORA PENTRU LUNA APRILIE , AN ȘCOLAR 2022-2023 NORMATIV
37 22.05.2023 APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE A UNUI IMOBILE TEREN CU NR. CADASTRAL 71379 CU SUPRAFAȚA DE 6.993 ÎN 2 LOTURI: L1-72880-815 MP ȘI L2-72881-6178 MP NORMATIV
36 28.04.2023 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL CREȘTEREA EFICIENȚEI  ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
35 28.04.2023 APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘCOLARE ȘI A CUANTUMULUI ACESTORA ACORDATE PENTRU ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 HURDUGI PENTRU LUNA MARTIE  2023, AN ȘCOLAR 2022-2023 NORMATIV
34 28.04.2023 STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ LA GRADAȚIA 0 PENTRU PERSONALUL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. DIMITRIE CANTEMIR CU 28.04.2023 NORMATIV
33 31.03.2023 CALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE APRILIE, MAI ȘI IUNIE 2023 NORMATIV
32 31.03.2023 APROBAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
31 31.03.2023 CONCESIONAREA SUPRAFEȚEI DE 106,50 HA TEREN PĂȘUNE PENTRU PĂȘUNATUL OVINELOR ȘI BOVINELOR NORMATIV
30 31.03.2023 STABILIREA CONSUMULUI DE CARBURANT PENTRU AUTOUTILITARA MARCA RENAULT TRAFIC PRIMITĂ CU TITLU GRATUIT DE LA DSVSA VASLUI CU 01.04.2023 (FĂRĂ PLATĂ) NORMATIV
29 31.03.2023 ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2022 ȘI STABILIREA MĂSURILOR  PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII  LA NIVELUL UAT DIMITRIE CANTEMIR NORMATIV
28 31.03.2023 APROBAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATĂ DE ASISTENȚII PERSONALI  AI PERSOANELOR CU HANDICAP  GRAV DIN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI, SEM. II 2022 NORMATIV
27 31.03.2023 APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR ȘCOLARE ACORDATE PENTRU ELEVII ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 HURDUGI PENTRU LUNA FEBRUARIE 2023, AN ȘCOLAR 2022-2023 NORMATIV
26 31.03.2023 CREEAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE  DE PĂRINȚI ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
25 27.02.2023 APROBAREA REZULTATULUI INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMUNEI DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI LA DATA DE 31.12.2022 ȘI CASAREA MIJLOACELOR FIXE NORMATIV
24 27.02.2023 STABILIRE CONSUM ȘI TAXĂ DE ÎNCHIRIERE  A UTILAJULUI BULDOEXCAVATOR  ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2023 NORMATIV
23 27.02.2023 APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI  BURSELOR ȘCOLARE ACORDATE PENTRU ELEVII  ȘCOLII GIMNAZIALE  NR. 1 HURDUGI PENTRU LUNA IANUARIE  2023, AN ȘCOLAR 2022-2023 NORMATIV
22 27.02.2023 DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LOCALI CARE SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA PENTRU EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL UAT DIMITRIE CANTEMIR PENTRU ANUL 2022 NORMATIV
21 27.02.2023 APROBAREA INDICATORILOR PROIECTULUI DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE  ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  PREUNIVERSITAR DIN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
20 27.02.2023 APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI DIMITRIE CANTEMIR ÎN CADRUL PROIECTULUI BIBLIOHUB VASLUI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI A ÎNCHEIERII UNUI ACORD DE PARTICIPARE NORMATIV
19 30.01.2023 APROBARE DEZMEMBRARE IMOBIL TEREN SITUAT ÎN EXTRAVILAN  CU NR. CADASTRAL 72439 ÎN 2 LOTURI 72454 ȘI 72455 NORMATIV
18 30.01.2023 APROBAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PODURI DIN BETON ARMAT –REST DE EXECUTAT ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
17 30.01.2023 APROBAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII , MODERNIZARE  DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
16 30.01.2023 APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  PE ANUL 2023 NORMATIV
15 30.01.2023 APROBAREA PROGRAMULUI ANNUAL DE LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII   A BUNURILOR DE UTILITATE PUBLICĂ PENTRU ANUL 2023 NORMATIV
14 30.01.2023 APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TERENURILE NEÎNGRIJITE  DIN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
13 16.01.2023 MODIFICARE HCL NR. 55/21.11.2022, REFERITOR LA APROBAREA CONSUMULUI LUNAR DE CARBURANȚI PENTRU AUTOVEHICULELE DIN DOTAREA PRIMĂRIEI NORMATIV
12 16.01.2023 APROBAREA PLANULUI ANNUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2023 ȘI A STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZIȚII PUBLICE , PENTRU UAT DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
11 16.01.2023 APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETAR AL COMUNEI DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI LA DATA DE 31.12.2022, PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ȘI SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE PE ANUL 2023 NORMATIV
10 16.01.2023 APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI PE ANUL 2022 NORMATIV
9 16.01.2023 APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI A COMUNEI DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI LA DATA DE 31.12.2022 NORMATIV
8 16.01.2023 APROBAREA SOLICITĂRII DE PRELUNGIRE A SCRISORII DE GARANȚIE NR.534/25.09.2018, EMISĂ DE FNGCIMM SAIFN AFERENTĂ PROIECTULUI CONSTRUIRE ȘI DOTARE /ECHIPARE GRĂDINIȚĂ SAT GUȘIȚEI COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
7 16.01.2023 APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE ÎN ANUL 2023-2024 NORMATIV
6 16.01.2023 MODOFOCAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV
5 16.01.2023 APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII  ALE APARTULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI ÎNCEPÂND CU 01.01.2023 NORMATIV
4 16.01.2023 APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES  LOCAL PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCĂ NORMATIV
3 16.01.2023 ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI LEGAL AL UAT DIMITRIE CANTEMIR, MEMBRU AL ADIV  PENTRU EXPRIMAREA VOTULUI ÎN AGA ADIV NORMATIV
2 16.01.2023 APROBAREA CUANTUMULUI TAXE SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2023 NORMATIV
1 03.01.2023 MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR.53/2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI =ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR  ÎN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, JUDEȚUL VASLUI NORMATIV