2023

2022

Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-67020307- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-67020503- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-67100307- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-68020502- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-68025050- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-70020501- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-74020502- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-74080502- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-83020330- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-84020301- 31.12.2022
Cont de Executie Venituri-02- 31.12.2022
Cont de Executie Venituri-10- 31.12.2022
Contul de Rezultat Patrimonial – 02 Bugetul local- 31.12.2022
Contul de Rezultat Patrimonial – 08 Bugetul fondurilor externe nerambursabile- 31.12.2022
Contul de Rezultat Patrimonial – 10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integra 31.12.2022
Contul de Rezultat Patrimonial – TOTAL- 31.12.2022
Fluxuri de Trezorerie (cod 03) – Finante- 31.12.2022
Fluxuri de Trezorerie (cod 04)- 31.12.2022
Cont de Executie Cheltuieli-10- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-540205- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-540250- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-610205- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-610250- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-650250- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-670250- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-700206- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-700207- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-700250- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-871050- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-51020103- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-65020301- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-65020302- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-65020401- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-65100401- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-66025050- 31.12.2022
Cont de Executie Detalierea Cheltuielilor-67020302- 31.12.2022
Anexa 2 – Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile contu 31.12.2022
Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala- 31.12.2022
Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta chelt 31.12.2022
Anexa 22 – VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR L0CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERIT 31.12.2022
Anexa 27 – Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 31.12.2022
Anexa 29 – Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la 31.12.2022
Anexa 30 – Plati restante din bugete locale (A)- 31.12.2022
Anexa 30 – Plati restante TOTAL- 31.12.2022
Anexa 34 – SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR- 31.12.2022
Anexa 35a – cod 26 – SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE- 31.12.2022
Anexa 35a – cod 27 – SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE- 31.12.2022
Anexa 35b – cod 28 – SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE- 31.12.2022
Anexa 35b – cod 29 – SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE- 31.12.2022
Anexa 40b – Situatia activelor si datoriilor- 31.12.2022
Bilant- 31.12.2022
Cont de Executie Cheltuieli-02- 31.12.2022
Cont de Executie Cheltuieli-08- 31.12.2022

12.CONT EXECUTIE 31.12.2022
11.CONT EXECUTIE 30.11.2022
10.CONT EXECUTIE 31.10.2022
09.CONT EXECUTIE 30.09.2022
08.CONT EXECUTIE 31.08.2022
07.CONT EXECUTIE 31.07.2022
Situatii financiare 30.06.2022
06.CONT EXECUTIE 30.06.2022
05.CONT EXECUTIE 30.05.2022
04.CONT EXECUTIE 30.04.2022
03.CONT EXECUTIE 31.03.2022
02.CONT EXECUTIE 28.02.2022
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII 2022 INITIAL
01.CONT EXECUTIE 31.01.2022

2021